Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně údajů:

Máme radost z vašeho zájmu o naše webové stránky. Ochrana vaší privátní sféry je pro nás velmi důležitá. Dále vás budeme podrobně informovat o zacházení s vašimi údaji.

1. Získávání, zpracování a využití osobních údajů

Můžete navštívit naše stránky, aniž byste uváděli své údaje. Uložíme pouze přístupová data bez osobního odkazu jako např. jméno vašeho poskytovatele internetu, stránku, ze které nás navštěvujete nebo název požadovaného souboru. Tyto údaje budou využity výlučně ke zlepšení naší nabídky a neumožní přístup k vaší osobě.
Osobní údaje budou ukládány jen tehdy, pokud nám je v rámci vaší poptávky nebo objednávky dobrovolně sdělíte. Údaje vámi sdělené použijeme bez vašeho zvláštního svolení výhradně k plnění a vyřizování vaší poptávky, objednávky resp. žádost o zaměstnání. Po kompletním vyřízení vaší záležitosti budou vaše údaje po uplynutí daňových a obchodních lhůt uložení smazány, pokud jste další použití vašich údajů výslovně neschválili. Při přihlášení k odběru newsletteru bude vaše e-mailová adresa použita pro vlastní reklamní účely, dokud se z odběru neodhlásíte. Odhlášení je možné kdykoli, aniž by vám přitom vznikly vyšší zprostředkovací náklady než jsou obvyklé základní tarify.

2. Použití cookies

Na různých stranách používáme Cookies, aby byla návštěva našich stránek pro vás atraktivní a abychom umožnili využití určitých funkcí. Jedná se přitom o malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači. Většina námi používaných Cookies je po skončení prohlížení z vašeho pevného disku znovu smazána (tzv. prohlížecí Cookies). Ostatní Cookies zůstanou na vašem počítači a umožní nám váš počítač při vaší další návštěvě znovu rozpoznat (tzv. trvalé Cookies). Tyto Cookies vám při dalších dotazech resp. dalších objednávkách ušetří vyplňování formulářů vašimi údaji.
Nechcete-li naše Cookies akceptovat, můžete je zamítnout a zamezit přístupu k dříve uloženým informacím tak, že váš prohlížeč odpovídajícím způsobem nastavíte. S pomocnými funkcemi resp. funkcemi pro ochranu údajů v liště menu většiny webových prohlížečů můžete svému prohlížeči zakázat akceptování nových Cookies, nebo vás váš prohlížeč může upozornit, když obdržíte nový Cookie. Dále tam můžete všechny již obdržené Cookies smazat a do budoucna všechny další zablokovat.
Respektujte prosím, že při vypnutí funkce Cookie nebudete moci využívat všechny interaktivní obsahy a výhody našich webových stránek.

3. Předávání osobních údajů

Vaše údaje jsou předávány jen s vaším povolením resp. při dodávce zboží zasilatelství pověřeného dodávkou, pokud je to k dodávce zboží nutné. Pro vyřízení plateb předáváme vaše platební údaje bance pověřené platbou.

4. Právo na informace

Dle spolkového zákona o ochraně údajů máte právo na bezplatnou informaci o vašich uložených údajích a také popř. právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů.

5. econda Tracking

„K požadovanému utváření a také k optimalizaci těchto webových stránek jsou pomocí řešení a technologií společnosti econda GmbH (www.econda.de) evidována a ukládána anonymizující data a z těchto dat jsou vytvářeny uživatelské profily s využitím pseudonymů. Za tímto účelem lze použít Cookies, která umožní opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily však bez výslovného souhlasu návštěvníka nejsou spojovány s údaji přes nositele pseudonymu. Zejména IP adresy jsou bezprostředně po vstupu nerozpoznatelné, čímž je znemožněno přiřazení uživatelských profilů k IP adresám. Návštěvníci těchto webových stránek zde kdykoli mohou nesouhlasit s evidencí a ukládání údajů do budoucna.“

(Poznámka: Upozorněte prosím přitom pro zamítnutí s atributem rel="nofollow" na tento odkaz: www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html)

 

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina