Studenti

Společnost Witzenmann Opava, spol. s r.o., přední světový výrobce pružných kovových prvků, podporuje studium vybraných učebních a maturitních oborů, a tím rozvoj odborných znalostí a dovednosti žáků a studentů, kteří vědí, kam chtějí profesně směřovat a mají zájem se uplatnit v oblasti strojírenství.
 
Žákům a studentům tak nabízíme možnost odborné praxe v naší společnosti, která může přispět k lepší profesní orientaci a motivaci ke studiu technických oborů.
 
Realizace odborné praxe probíhá na základě smlouvy o odborné praxi s výukovými institucemi, kde jsou uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se smlouva o odborné praxi uzavírá. Praktickou přípravu v naší společnosti mohou vykonávat pouze osoby starší 18 let.
 
Pro úspěšné absolvování odborné praxe v naší společnosti, která je vybavená nejnovějšími technologiemi, je nutné dodržet všechna ustanovení sjednaná mezi školním zařízením a zaměstnavatelem.
 
Máte-li zájem o absolvování odborné praxe ve špičkové firmě, která vybaví žáky a studenty neocenitelnou pracovní zkušeností a příznivě napomůže při uplatňování na trhu práce, kontaktujte nás:

Mgr. Nikol Muchová
Witzenmann Opava, spol. s r.o.
Nákladní 2855/7, 746 01  Opava
Tel.: + 420 553 760 201

E-mail: nikol.muchova@witzenmann.cz

www.witzenmann.cz

V souhrnu

  • více než 450 spolupracovníků
  • 950 mil. Kč obrat

Kontakty

Mgr. Nikol Muchová
Witzenmann Opava, spol. s r.o.
Nákladní 2855/7, 746 01  Opava
Tel.: + 420 553 760 201
Mob.: +420 605 990 928
E-mail: nikol.muchova@witzenmann.cz
www.witzenmann.cz

Witzenmann Opava