Analýza čistoty

Metalografická laboratoř disponuje čistou místností, která je vybavena pro analýzy čistoty dle VDA 19/ISO 16232. Pro extrakci částic je k dispozici oplachovací kabinet a také otevřené zařízení pro extrakci na větších montážních dílech.

Průběh analýzy je standardizován – specifické vlastnosti a geometrie dílů jsou zohledněny v pokynech pro extrakci jednotlivých konstrukčních dílů.

Kompetence

  • standardizovaná analýza čistoty,
  • vyhodnocení dle VDA 19 a specifických norem zákazníka,
  • databáze pro evidenci a vyhodnocení všech údajů analýzy,
  • vývoj postupů extrakce dle požadavků zákazníka.

Zařízení

  • oplachovací kabinet a jiná extrakční zařízení,
  • plně automatické sčítací mikroskopy (od velikosti částice 5 µm),
  • přesná váha (±0,01 mg),
  • REM / EDX pro analýzu materiálu.

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina