Kontrola koroze

Technická laboratoř zkoumá v rámci kontrol vstupních materiálů a zákaznických požadavků korozivní vlastnosti materiálů ve standardizovaných testech:

  • test solné mlhy,
  • test kondenzátu,
  • mezikrystalický test kondenzátu,
  • korozní test trhliny způsobené pnutím.

Pro srovnávající měření potenciálu důlkové koroze je k dispozici měrný článek koroze (porovnávací měrný článek AVESTA).

Pomocí zkoušek konstrukčních dílů, které byly vyvinuty Witzenmannem ve spolupráci s vysokými školami a externími partnery, mohou být simulovány komplexní korozivní pochody, jako např. spolupůsobení koroze při nízké a vysoké teplotě u konstrukčních dílů, které jsou zatíženy měnící se teplotou, za podmínek blízkých použití. Takto je možno i v  extrémních případech použít optimální materiály jak z hlediska specifických požadavků tak také nákladů.

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina