Materiálová zkouška

Při konstrukčních návrzích  vhodných materiálů  máme z hlediska zajištění bezpečnosti pro nedestruktivní a destruktivní kontrolu kvality  jak použitých materiálů, tak svarových spojů ve významných oblastech  chemického průmyslu, energetiky, stavbách a zařízeních, letectví a astronautice k dispozici nezbytné zkušební přístroje a testovací zařízení:

  • přístroj měření tvrdosti,
  • zařízení pro zkoušky tahem a to i za působení teploty,
  • přístroj pro zkoušku hlouběním,
  • přístroj pro rázovou zkoušku s možností ochlazení zkoušeného materiálu,
  • zařízení k měření tloušťky stěn, jakož i jednotlivých vrstev pláště,
  • přístroje pro kontrolu rozměrů a jakosti povrchů,
  • rentgenová zařízení pro kontrolu podélných a kruhových svarů,
  • profil-projektory,
  • ultrazvukové zkušební přístroje,
  • zařízení pro kapilární ( penetrační) zkoušku.

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina