Metalografie

Špičkově zařízené oddělení metalografie umožňuje rychlé technické posouzení zkoušených dílů, provedení analýz škod a rozsah jejich poškození.

Ze systematické evidence a vyhodnocení údajů analýzy vyplývají průběžné změny a optimalizace montážních dílů.

Metalografie přispívá také k optimalizaci v oblasti svařování, tváření a výrobních procesů.

Zařízení

  • digitalizace zpracování obrazu v mikroskopem procházejícím světle,
  • 3D mikroskopy,
  • mikrotvrdoměry,
  • scannery tvrdosti,
  • rastrový elektronový mikroskop,
  • elektronová paprsková mikroanalýza (EDX),
  • plně automatické provedení výbrusu vzorků.


Witzenmann Opava

Čeština Angličtina