Provedení a výpočet

Stále kratší vývojové cykly vyžadují jistotu v provedení a již v počátku vývoje výsledky výpočtu s výpovědní hodnotou. Pomocí aktuálních FEM-programů, jako jsou Patran, Nastran a Marc, může být již ve fázi navrhování vypočítána většina důležitých vlastností konstrukčních dílů. Vedle napětí jako základu pro výpočet životnosti lze rovněž vypočítat funkční vlastnosti, jako jsou statická a dynamická tuhost, vlastní frekvence a mez stability.

Našim zákazníkům mohou být dány k dispozici včas FE-modely skupiny Witzenmann pro statické a dynamické analýzy. To vám umožní zaintegrovat montážní díly Witzenmann se všemi nezbytnými vlastnostmi a bez dalších nákladů do vašich výpočtů. Těsnou spoluprací při výpočtu a pokusech jsou modelové návrhy a výsledky výpočtů vždy blízko fyzikální skutečnosti.

Projektovým inženýrům Witzenmann jsou při jejich denní práci navíc k dispozici vlastní prováděcí programy, se kterými lze vyřešit mnoho typických, opakujících se úkolů rychle a efektivně. K tomu patří m.j. doklady o pevnosti dle příslušných sbírek norem jako směrnice pro tlaková zařízení, ASME a EJMA, produktový konfigurátor pro kompenzátory a průběžný procesní řetězec pro vyhodnocení měření provozních zátěží dilatačních elementů ve vozidlech.

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina