Technika čištění

Cílené využití čistících kroků je současně základem bezpečného procesu a vysoké čistotu koncového výrobku. Podle typu konstrukčního dílu a požadavku jsou k dispozici pro mezioperační čištění a konečná čištění různá zařízení a čistící média. Kapacita zařízení je dimenzována jak k čištění jednotlivých dílů, tak i kusů umístěných v mycích koších.  Witzenmann vyvinul speciální, do procesu integrované čistící metody.

Technika čištění při sériové výrobě

  • odsávací a ofukovací čištění zaintergrované do procesu,
  • mokré čištění inline zaintegrované do procesu,
  • mokré čištění při manipulaci s lázněmi,
  • automatické mokré čištění pro manipulaci s jednotlivými díly,
  • nejjemnější čištění,
  • čištění plazmou.

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina