Validace

Nejpřesvědčivějším důkazem, že výrobek firmy Witzenmann dosáhne i při extrémních provozních podmínkách požadované životnosti a pevnosti, je úspěšné odzkoušení výrobku v podmínkách blízkých reálnému provozu.

Vlastnosti jako těsnost, statická a dynamická tuhost, hranice pohyblivosti a znaky z hlediska proudění jsou důležité proto, aby konstrukční díl firmy Witzenmann splňoval dle požadavků svoji funkci jako součást celého potrubního vedení. Pro experimentální určení těchto funkčních vlastností se používají měřící zařízení, která jsou přizpůsobena specifické úloze při určování charakteristických vlastností kovových prvků vedení.

S dobře vybavenou zkušebnou a s vlastním oddělením konstrukce strojů lze rovněž rychle reagovat na nové zkušební požadavky.

Testovací zařízení pro:

  • zkoušky zátěžové cykly axiální, laterální, angulární, torzionální a kombinované, s vnitřním nebo vnějším tlakem a teplotou,
  • zkoušky tlakové pulzace,
  • pevnostní zkoušky tlakem do destrukce,
  • zkoušky kmitání,
  • následné testy provozního zatížení na zkušebním zařízení s pohyby v 4, 5 a 6 osách.

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina