Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně údajů:

§ 1 Informace o získávání osobních údajů

1.  V další části informujeme o získávání osobních údajů při využívání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

2. Správce podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je společnost Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, E-mail: wi@witzenmann.com (viz naše impressum). Náš pověřenec pro ochranu osobních údaje je dostupný na adrese: Pan René Pflittner, Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, příp. na e-mailové adrese rene.pflittner@witzenmann.com.

3. Při vašem kontaktu s námi e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře ukládáme vámi sdělené údaje (vaši e-mailovou adresu, v případě potřeby vaše jméno a vaše telefonní číslo), abychom odpověděli na vaše dotazy. Údaje existující v této souvislosti vymažeme, když už uložení není potřebné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchování údajů.

4. Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky použijeme pověřené poskytovatelé služeb nebo bychom chtěli vaše údaje využít pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat o příslušných postupech, jak je uvedeno níže. Přitom uvádíme stanovená kritéria doby uložení údajů.

5. Částečně využíváme ke zpracování vašich údajů externí dodavatelé služeb. Pečlivě je vybíráme a pověřujeme, jsou povinni dodržovat naše pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

§ 2 Vaše práva

1. Pokud jde o příslušné osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

• právo na informace,
• právo na opravu nebo výmaz,
• právo na omezení zpracování,
• právo vznést námitku proti zpracování,
• právo na přenositelnost údajů.

2. Dále máte právo stěžovat si u dozorového úřadu na ochranu osobních údajů ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů.

§ 3 Získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

1. Při pouhém informačním použití našeho webu, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám nesdělíte jiné informace, získáváme pouze osobní údaje, které předává váš prohlížeč našemu serveru. Pokud byste chtěli sledovat naše webové stránky, získáváme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom naše webové stránky zobrazili a zaručili stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR):

• IP adresa,
• datum a čas poptávky,
• rozdíl časového pásma oproti Greenwich Mean Time (GMT),
• obsah požadavku (konkrétní strana),
• status přístupu/kód statutu http,
• právě přenesené množství dat,
• webové stránky, ze kterých přichází požadavek,
• prohlížeč,
• operační systém a jeho uživatelské rozhraní,
• jazyk a verze softwaru prohlížeče.

2. Navíc k předtím uvedeným údajům se při použití našich webových stránek ukládají na vašem počítači cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem harddisku s přiřazením k vašemu prohlížeči a přes které dostává místo, které nastavuje cookie (zde námi), určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby učinily internetovou nabídku celkově uživatelsky příznivější a efektivnější.

3. Použití cookies:

 a) Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž obsah a funkce se vysvětlují následovně:

• Přechodné cookies (viz b),
• Stálé cookies (viz c).

 b) Přechodné Cookies se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Patří zde obzvláště tzv. session-cookies. Ukládají takzvané session-ID, kterým lze přiřadit různé poptávky vašeho prohlížeče společné relaci. Tímto může váš počítač opět zjistit, když se vrátíte na naše webové stránky. Session-cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

 c) Stálé cookies se automaticky vymažou po zadané době, která se může lišit podle cookie. Cookies můžete kdykoliv smazat v bezpečnostních nastaveních prohlížeče.

 d) Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle vašeho přání a můžete například odmítnout přijetí third-party-cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme na to, že případně nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

§ 4 Použití Google Analytics

1. Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu užívání webových stránek. Informace o vašem využívání této stránky získané pomocí cookies jsou přeneseny na server společnosti Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace funkce anonymizace IP adresy na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných členských států evropského hospodářského prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google v USA přenesena vaše adresa IP celá a zkrácena až tam. V rámci zakázky provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce webových stránek a dalším službám týkajícím se aktivit na stránce a jejím využívání.

2. V rámci služby Google Analytics nebude IP adresa získaná z vašeho prohlížeče spojena s ostatními daty uchovávanými společností Google.

3. Instalaci souborů cookies můžete pomocí odpovídajících nastavení v prohlížeči zabránit; upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moct využívat funkce webové stránky v plné míře. Stejně tak můžete zabránit společnosti Google ve sběru a zpracování údajů o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) získaných prostřednictvím souborů cookies tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tímto se IP adresy zpracovávají dále zkráceně, vztah k osobě lze tímto vyloučit. Pokud mají údaje získané od vás osobní charakter, je okamžitě vyloučen a osobní údaje jsou ihned smazány.

5. Používáme Google Analytics, abychom mohli provádět analýzu našich webových stránek a pravidelně je zlepšovat. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšit naši nabídku a vytvořit ji zajímavější pro vás jako uživatele. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google podřídila EU-US Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f. GDPR.

6. Informace třetího nabízejícího: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled k ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jakož i prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 5 Využití Econda-Tracking

1. K požadovanému utváření a také k optimalizaci těchto webových stránek jsou pomocí řešení a technologií společnosti Econda GmbH evidována a ukládána anonymizující data a z těchto dat jsou vytvářeny uživatelské profily s využitím pseudonymů. Za tímto účelem lze použít cookies, která možní opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily však bez výslovného souhlasu návštěvníka nejsou spojovány s údaji přes nositele pseudonymu. Zejména IP adresy jsou bezprostředně po vstupu nerozpoznatelné, čímž je znemožněno přiřazení uživatelských profilů k IP adresám. Návštěvníci těchto webových stránek mohou zabránit ukládání cookies nastavením softwaru prohlížeče. V tomto případě nemohou být využívány všechny funkce těchto webových stránek, příp. nemohou být využívány úplně.
Kromě toho mohou návštěvníci těchto webových stránek kdykoliv vyjádřit nesouhlas s evidencí a ukládáním údajů v budoucnu a to zde: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/.

2. Používáme Econda-Tracking, abychom mohli provádět analýzu našich webových stránek a pravidelně je zlepšovat. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšit naši nabídku a vytvořit ji zajímavější pro návštěvníky. Právním základem pro využívání Econda-Tracking je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f. GDPR.

§ 6 Stažení softwaru Flexperte

Na našich webových stránkách nabízíme ke stažení náš výkladový software Flexperte. Pro stažení tohoto softwaru musíte vyplnit náš formulář Flexperte. V tomto formuláři uveďte vaše kontaktní údaje. Tyto údaje uložíme, abychom vám umožnili stažení. Po objednávce pomocí formuláře Flexperte obdržíte e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz a když na něj kliknete, dostanete se přímo ke stahování softwaru Flexperte.

Pro reklamní účely využíváme vaše údaje výlučně tehdy, pokud jste v rámci objednávání schválili využívání vašich údajů pro marketingové účely (právní podklad je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

 § 7 Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

1. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jen kdykoli odvolat. Takové odvolání ovlivní oprávněnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste ho proti nám vyslovili.

2. Pokud je zpracování vašich osobních údajů v rozporu s vašimi zájmy, můžete vznést námitku proti zpracování. To nastane tehdy, když není zpracování obzvláště nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, což znázorníme vždy v příslušném popisu funkce. Samozřejmě můžete proti zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu a analýzy dat kdykoli vznést námitku. O vaší námitce proti marketingu nás můžete informovat na následujících kontaktech: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, e-mail: wi@witzenmann.com.

 

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina