Kontakty Ke stažení
Compliance

ETICKÝ KODEX

Kontakt

Compliance je zásadní součástí naší kultury.

Směrnice týkající se compliance zdůrazňuje sociální a společenskou odpovědnost skupiny Witzenmann. Chování v souladu se zákonem a férovost a bezúhonnost v interních stycích i ve vztazích se zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery, stejně jako s konkurenty.

Compliance

Kodex chování společnosti Witzenmann „Směrnice compliance“ popisuje základní oblasti společenského styku a je závazný pro všechny zaměstnankyně i zaměstnance skupiny Witzenmann po celém světě.

Download Etický Kodex
Code of Conduct for Suppliers Version 01/2021

Společnost Witzenmann se zavazuje k ekologicky a sociálně odpovědnému řízení podniku. Stejné chování očekáváme rovněž od všech našich dodavatelů. Také u našich zaměstnanců předpokládáme, že budou dodržovat zásady ekologického, sociálního a etického chování a začlení je do firemní kultury. Kromě toho se snažíme neustále optimalizovat naše podnikatelské aktivity a naše produkty [nebo služby] z hlediska udržitelnosti a vyzýváme i naše dodavatele, aby k tomu rovněž přispívali v rámci globálního přístupu.

Stáhnout „Kodex chování dodavatele“