Kolejová vozidla

V kolejové dopravě splňují flexibilní vlnovcové prvky HYDRA® požadavky bezpečnosti a pohodlí. Například jako funkční díl v technice naklánění pendolína anebo jako dilatační díly v rozvodech výfukových dílů a kapalin. Robustní a zcela tlakotěsné kovové hadice HYDRA® se používají především v hydraulických systémech.

Oblasti použití

  • Transformátory,
  • chladicí systémy,
  • klimatizace,
  • hydraulika,
  • brzdová zařízení,
  • spalinové systémy,
  • přívody paliva do motorů,
  • pneumatická soustava.

Info

Povolení

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina