Nákladní automobily / autobusy

Vysoká životnost – dimenzováno jak pro použití nad 1 mil. ujetých km – tak pro extrémní provozní podmínky. Tyto flexibilní prvky splňují požadavky Euro6. Proto jsme vyvinuli systémy rozvodů včetně požadovaných flexibilních dílů, které mají přesné ohyby a jsou navrženy pro příslušný případ použití. Připojovací díly z litiny, pevně přivařené s tenkostěnnými díly z nerezové oceli, nabízí navíc technologickou výhodu, se kterou je možno dosáhnout optimálních řešení i za extrémních podmínek provozu.

Příklady výrobků

Příklady výrobků

Info

ISO 16949/9001 1944

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina