Osobní vozidla

Všichni známí výrobci automobilů dnes patří k zákazníkům naší firmy. Pro nejrůznější oblasti poskytuje firma Witzenmann řešení, která zásadně zvyšují životnost, ekonomičnost a komfort vozidla.

V oblasti spalin jsou to dilatační díly nebo vlnovce sběrného potrubí spalin nejrůznějšího provedení, které eliminují vibrace, tepelnou roztažnost nebo pohyby motoru. Flexibilní recirkulace spalin přispívají ke značnému snížení emisí škodlivin, neboť je snížena tvorba oxidu dusíku při spalování.

V olejových, benzinových nebo chladicích obvodech jsou předností flexibilních kovových vedení jejich absolutní nepropustnost plynu a vakuová těsnost, dlouhá životnost a odolnost proti teplotě. Toto platí zejména pokud jsou zabudována jako součást turbodmychadla nebo jako sběrného potrubí spalin.

Příklady výrobků

Příklady výrobků

  • dilatační díly,
  • vlnovec sběrného potrubí spalin,
  • vratné potrubí,
  • vlnovce pro palivová čerpadla,
  • vlnovce pro piezo-injektory,
  • vlnovcové hadice pro kapaliny,
  • vinuté hadice – jako ochrana kabelů.

Info

ISO 16949/9001 1944

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina