Zpráva o trvale udržitelném rozvoji

Udržitelný rozvoj má pro nás v podstatě tři hlavní znaky, které stanovujeme jako základ pro naše podnikatelské jednání:

  • ekologický ve smyslu, že příroda a životní prostředí zůstanou zachovány příštím generacím,
  • ekonomický ve smyslu, že způsob hospodaření poskytne podklad pro zisk a blahobyt,
  • sociální, že lidé mohou žít ze své práce.

Vidíme se jako rodinný podnik zavázaný těmto hlavním zásadám a implementujeme je stále a dlouhodobě v celé podnikatelské skupině jako část firemní strategie. Přímým výsledkem toho je naše zpráva o trvale udržitelném rozvoji. Tím chceme interní a externí veřejnost informovat o našem jednání a činit jej transparentním.

Info

Povolení

Ke stažení

  • PDF ISO 14001:2015_de

  • PDF Sustainability Report 2017

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina