Kloubové kompenzátory

Ke kloubovým kompenzátorům patří angulární a laterální kompenzátory. Angulární kompenzátory zachycují přes otočný čep v kloubu úhlové pohyby potrubního systému v jedné ose. Speciální provedení je angulární kompenzátor s kardanovým systémem. Ten zachycuje všestranné angulární pohyby.

Laterální kompenzátory zachycují příčné resp. laterální pohyby. Jsou také vybaveny ukotvením, které je provedeno jako táhla s uložením v kulovém sedle, popř. jako ploché kotvy s čepem nebo křížovým kloubem. Laterální kompenzátor se principielně skládá ze dvou angulárních kompenzátorů spojených distanční trubkou. Velikost zachycovaných laterálních pohybů roste s úhlem ohybu obou kloubů a s délkou distanční trubky.

Ve srovnání s ukotvenými axiálními a univerzálními kompenzátory nezatěžují kloubové kompenzátory další opěry axiální tlačnou silou z vnitřního tlaku, protože ty jsou zachycovány příslušným kloubovým ukotvením.

Zvláštnosti:  

  • kompenzace systémů v rovině a prostoru,
  • do DN 6000 a pro vyšší tlaky,
  • s přírubami nebo přivařovacími koncovkami,
  • s patentovým upevněním.

Software

Software pro výběr a prezentaci kovových hadic, kompenzátorů, kovových vlnovců a uchycení potrubí. více

Info

Povolení

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina