Kompenzátory domácí techniky

U řady HYDRA® kompenzátorů pro domácí techniku se jedná o standardní konstrukční řady axiálních kompenzátorů pro veškerá použití v plynových, vodovodních a topenářských vedeních. Jsou vyrobeny tak, že mohou být bez potíží namontovány do potrubí z oceli, nerezi, mědi nebo plastu. Z důvodu malého průměru potrubí jsou kompenzátory domácí techniky dimenzovány pro průměr 15 mm až 250 mm.

Typy zakončení

  • šroubení,
  • vnitřní závit,
  • vnější závit,
  • příruby,
  • přivařovací nátrubky,
  • lisovací tvarovky.

Povolení

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina