Vlnovcový prvek pro piezo-injektory

Oblasti použití

  • kovový vlnovec jako vysoce dynamické utěsnění piezo-dílů a tlakových senzorů vůči palivu a plynům spalin.

Technické vlastnosti

  • z pohledu dlouhodobé pevnosti provedení dimenzováno pro pohyby s tlakovými impulzy a
  • s vibracemi >1.000.000.000 zátěžových cyklů,
  • tlakové impulzy až 300 barů, statická pevnost v tlaku > 700 barů,
  • speciální zkušebny a odpovídající know-how jsou k dispozici pro vývoj a validaci konstrukčních dílů,
  • odolný proti korozi při použití všech druhů paliv,
  • cenově výhodná velkosériová výroba pomocí nejmodernější technologie výroby,
  • dodáván jako samotný vlnovec nebo vlnovec s připojovacími díly,
  • individuální optimalizace konstrukce z pohledu funkce, stavebního prostoru, provedení montáže, nákladů,
  • vysoká technická čistota dosažená výrobou v čistém prostředí.

Příklady výrobků

Příklady výrobků

Info

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina