Vratné vedení výfukových plynů

Oblasti použití

  • potrubí ke zpětnému vedení výfukových plynů u benzínových a naftových motorů

Formy provedení

  • provedení dle specifikace zákazníka,
  • přednostně se zvlněnou částí vedení
  • s ohybem a bez něj v hladké trubce nebo úseku s vlnami,
  • napojení pomocí příruby, pomocí hrdla ve tvaru „V“ nebo dle specifikace zákazníka,
  • popř. s držákem nebo ochranným opletem izolující proti horku.

Technické vlastnosti

  • kompenzace vibrací, tepelné roztažnosti, tolerancí z montáže,
  • technicky plynotěsné,
  • odolné proti teplotám / korozi vhodnou volbou materiálu,
  • malá hmotnost vzhledem k použití tenkostěnné výstupní trubky.

Příklady výrobků

Příklady výrobků

Info

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina