Kontakty Ke stažení
Hand Touching Digital Bellow Header
SMART.WI. VYUŽITÍ ZNALOSTÍ O PRODUKTECH
Komplexní informace o stavu jednotlivých součástí zařízení jsou v procesní a energetické technice klíčem k hospodárnému provozu zařízení.
Kontakt

CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU DIGITÁLNÍCH AKTIV V POTRUBÍCH

Sledováním důležitých konstrukčních prvků, jako jsou kompenzátory, lze předejít neočekávaným poruchám. Digitální správa aktiv celého potrubí navíc zvyšuje bezpečnost zařízení a dlouhodobě snižuje provozní náklady.

VYSOKÝ UŽITEK DÍKY DIGITÁLNĚ PROPOJENÝM SOUČÁSTEM

SMART.WI.Portal

SMART.WI.Portal

Specifické parametry konstrukce, výkresy součástí nebo zkušební dokumentace a relevantní kontaktní osoby jsou také po desetiletích důležité informace v souvislosti s technickými výrobky. Jejich rychlé a snadné dosažení představuje v praxi často velkou výzvu.
Rozsáhlá, vždy aktuální digitální dokumentace přispívá v mnoha případech přímo ke snížení provozních nákladů.

SMART.WI.Services

SMART.WI.Services

Získávání provozních dat v souladu s požadavky a inteligentní analýza zatížení součástí umožňuje našim zákazníkům využívat řadu inteligentních služeb. Patří mezi ně:

  • Monitorování stavu
  • Přesné dimenzování náhradních dílů
  • Testování vhodnosti v případě změn v provozu systému
  • Protokol událostí pro historii součástí
  • Personalizovaná oznámení
SMART.WI.Kit

SMART.WI.Kit

Sadu SMART.WI.Kit lze snadno a rychle instalovat na kompenzátory potrubí bez ohledu na výrobce. To umožňuje využívat výhod SMART.WI. i u již nainstalovaných součástí.

  • Plug and Play
  • Nezávislost na výrobci
  • Získávání a vyhodnocování reálných provozních dat

Další dotazy

Využijte prosím přímý kontakt s námi. Rádi si uděláme čas na osobní rozhovor a zodpovíme vaše dotazy.
Zašlete nám prosím poptávku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, ihned potom se vám ozveme.

Mr. Daniel Rothfuss
Manager Technology and Innovation

E-Mail:

Tel.: +49 7231-581-6589