Plánování a realizace

Aby byla výhodně zajištěna čistota i z hlediska nákladů, jsou rovněž prováděny konstrukční změny. Požadavek zákazníka s ohledem na technickou čistotu je sledován od plánování přes realizaci až k přechodu na sériovou výrobu v managementu projektů a je pevně zajištěn v controllingu sériové výroby.
Vedoucí zákaznických projektů využívají vysokého potenciálu zkušeností. V případě potřeby je projektový tým podporován inženýry centrálního vývoje.

Kompetence

  • dokonalá realizace požadavků na čistotu pro vlastní výrobky a kupované díly,
  • zamezení částicím již při plánování procesu,
  • výběr místa zpracování dle dosažitelné mezní hodnoty pro částice,
  • databáze pro evidenci a vyhodnocení všech údajů o čistotě.

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina