Kontakty Ke stažení
WICZ Subsidiary Header

Ochrana údajů

Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně údajů:

§ 1 Informace o získávání osobních údajů

1. V další části informujeme o získávání osobních údajů při využívání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

2. Správce podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je společnost Witzenmann Opava, spol. s r.o., IČ: 49611119, sídlem: Nákladní 2855/7, Předměstí, 746 01 Opava, sp.zn.: C 10870 vedená u Krajského soudu v Ostravě, E-mail: .

3. Při vašem kontaktu s námi e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře ukládáme vámi sdělené údaje (vaši e-mailovou adresu, v případě potřeby vaše jméno a vaše telefonní číslo), abychom odpověděli na vaše dotazy. Údaje existující v této souvislosti vymažeme, když už uložení není potřebné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchování údajů.

4. Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky použijeme pověřené poskytovatelé služeb nebo bychom chtěli vaše údaje využít pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat o příslušných postupech, jak je uvedeno níže. Přitom uvádíme stanovená kritéria doby uložení údajů.

5. Částečně využíváme ke zpracování vašich údajů externí dodavatelé služeb. Pečlivě je vybíráme a pověřujeme, jsou povinni dodržovat naše pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

§ 2 Vaše práva

1. Pokud jde o příslušné osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • právo na informace,
 • • právo na opravu nebo výmaz,
 • • právo na omezení zpracování,
 • • právo vznést námitku proti zpracování,
 • • právo na přenositelnost údajů.

2. Dále máte právo stěžovat si u dozorového úřadu na ochranu osobních údajů ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů.

§ 3 Získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

1. Při pouhém informačním použití našeho webu, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám nesdělíte jiné informace, získáváme pouze osobní údaje, které předává váš prohlížeč našemu serveru. Pokud byste chtěli sledovat naše webové stránky, získáváme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom naše webové stránky zobrazili a zaručili stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa,
 • • datum a čas poptávky,
 • • rozdíl časového pásma oproti Greenwich Mean Time (GMT),
 • • obsah požadavku (konkrétní strana),
 • • status přístupu/kód statutu http,
 • • právě přenesené množství dat,
 • • webové stránky, ze kterých přichází požadavek,
 • • prohlížeč,
 • • operační systém a jeho uživatelské rozhraní,
 • • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

2. Navíc k předtím uvedeným údajům se při použití našich webových stránek ukládají na vašem počítači cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem harddisku s přiřazením k vašemu prohlížeči a přes které dostává místo, které nastavuje cookie (zde námi), určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby učinily internetovou nabídku celkově uživatelsky příznivější a efektivnější.

3. Použití cookies:
a) Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž obsah a funkce se vysvětlují následovně:

 • Přechodné cookies (viz b),
 • Stálé cookies (viz c).

b) Přechodné Cookies se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Patří zde obzvláště tzv. session-cookies. Ukládají takzvané session-ID, kterým lze přiřadit různé poptávky vašeho prohlížeče společné relaci. Tímto může váš počítač opět zjistit, když se vrátíte na naše webové stránky. Session-cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

c) Stálé cookies se automaticky vymažou po zadané době, která se může lišit podle cookie. Cookies můžete kdykoliv smazat v bezpečnostních nastaveních prohlížeče.

d) Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle vašeho přání a můžete například odmítnout přijetí third-party-cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme na to, že případně nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

§ 4 Další funkce a nabídky našich webových stránek

1. Kromě čistě informačního užití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí příslušné služby a pro které platí předtím uvedené zásady zpracování osobních údajů.

2. Částečně využíváme ke zpracování vašich údajů externí dodavatele služeb. Pečlivě je vybíráme a pověřujeme, jsou povinni dodržovat naše pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

3. Dále můžeme vaše osobní údaje předávat třetí straně pouze tehdy, když nabízíme uzavření smluv nebo podobné služby společně s našimi partnery. Bližší informace k tomu obdržíte při udání vašich osobních údajů nebo v níže uvedeném popisu nabídky.

4. Pokud mají naši dodavatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), potom vás informujeme o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.


§ 5 Navázání kontaktu pomocí kontaktního formuláře

Navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře

1) Při kontaktování prostřednictvím našeho kontaktního formuláře budou vaše údaje použity pouze za účelem zpracování Vaší žádosti a v souvislosti s ní.

2) Právní základ pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce má legitimní zájem na zpracování a uchovávání údajů, aby mohl odpovídat na dotazy uživatelů, chránit/zachovat důkazy z důvodu odpovědnosti a aby mohl plnit zákonné požadavky ohledně uchovávání informací v případě obchodních listin. Pokud kontakt směřuje k uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) či c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

3) Jakmile nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše uvedená data a dotazy automaticky uloženy do našeho zákaznického systému Customer-Relationship -Management System (systém „CRM“).

4) Vaše data budou smazána, jakmile pomine důvod k jejich uložení. Tomu je tak v případě, když byla s vámi ukončena příslušná konverzace a obsah byl zcela vyjasněn. Pokud naše komunikace prostřednictvím našeho formuláře povede ke smluvnímu vztahu s námi, uložíme vámi poskytnuté údaje až do ukončení smluvního vztahu, kdy nároky dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány. V případě zákonné povinnosti archivace dochází k vymazání záznamů až po uplynutí obchodních a daňových povinností uchovávání záznamů (AO, HGB).

5) Pokud nás kontaktujete e-mailem, můžete kdykoli vznést námitku proti uchovávání osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

§ 6 Použití Google Analytics

1. Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu užívání webových stránek. Informace o vašem využívání této stránky získané pomocí cookies jsou přeneseny na server společnosti Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace funkce anonymizace IP adresy na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných členských států evropského hospodářského prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google v USA přenesena vaše adresa IP celá a zkrácena až tam. V rámci zakázky provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce webových stránek a dalším službám týkajícím se aktivit na stránce a jejím využívání.

2. V rámci služby Google Analytics nebude IP adresa získaná z vašeho prohlížeče spojena s ostatními daty uchovávanými společností Google.

3. Instalaci souborů cookies můžete pomocí odpovídajících nastavení v prohlížeči zabránit; upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moct využívat funkce webové stránky v plné míře. Stejně tak můžete zabránit společnosti Google ve sběru a zpracování údajů o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) získaných prostřednictvím souborů cookies tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tímto se IP adresy zpracovávají dále zkráceně, vztah k osobě lze tímto vyloučit. Pokud mají údaje získané od vás osobní charakter, je okamžitě vyloučen a osobní údaje jsou ihned smazány.

5. Používáme Google Analytics, abychom mohli provádět analýzu našich webových stránek a pravidelně je zlepšovat. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšit naši nabídku a vytvořit ji zajímavější pro vás jako uživatele. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google podřídila EU-US Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f. GDPR.

6. Informace třetího nabízejícího: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: , přehled k ochraně osobních údajů: , jakož i prohlášení o ochraně osobních údajů: .

§ 7 Stažení softwaru Flexperte

Na našich webových stránkách nabízíme ke stažení náš výkladový software Flexperte. Pro stažení tohoto softwaru musíte vyplnit náš formulář Flexperte. V tomto formuláři uveďte vaše kontaktní údaje. Tyto údaje uložíme, abychom vám umožnili stažení. Po objednávce pomocí formuláře Flexperte obdržíte e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz a když na něj kliknete, dostanete se přímo ke stahování softwaru Flexperte.

Pro reklamní účely využíváme vaše údaje výlučně tehdy, pokud jste v rámci objednávání schválili využívání vašich údajů pro marketingové účely (právní podklad je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

§ 8 Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

1. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jen kdykoli odvolat. Takové odvolání ovlivní oprávněnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste ho proti nám vyslovili.

2. Pokud je zpracování vašich osobních údajů v rozporu s vašimi zájmy, můžete vznést námitku proti zpracování. To nastane tehdy, když není zpracování obzvláště nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, což znázorníme vždy v příslušném popisu funkce. Samozřejmě můžete proti zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu a analýzy dat kdykoli vznést námitku. O vaší námitce proti marketingu nás můžete informovat na následujících kontaktech: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, E-Mail: .

§ 9 Zpracování osobních údajů naší facebookovou stránkou

Na platformě Facebook, poskytované společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, spravujeme takzvanou fanouškovskou stránku (dále „facebooková stránka“), na které informujeme o novinkách v naší firmě, akcích nebo veletrzích.

1. Zpracování osobních údajů na facebookové stránce a jeho právní základ

Samotnou návštěvou naší facebookové stránky jsou získávány takzvané „náhledy stránek“. U nich se jedná o údaje, které se zaznamenávají v souvislosti s návštěvou naší facebookové stránky nebo interakce na naší stránce, resp. s naší stránkou, a které poskytují informace o tom, jak uživatelé interagují s naší facebookovou stránkou.

Patří zde např. informace o koncových zařízeních, která naši stránku vyhledávají (např. operační systém, verze hardwaru a softwaru, typ prohlížeče), a také informace o tom, jak dlouho si např. uživatel prohlíží určité příspěvky na naší facebookové stránce. Náhledy stránek mohou být přitom založeny na osobních údajích. Pokud jste s prohlížečem, který používáte pro návštěvu naší facebookové stránky, přihlášeni také na Facebook se svým uživatelským účtem, může Facebook přiřadit návštěvu naší facebookové stránky k vašemu uživatelskému účtu. Další informace o tom, které údaje Facebook získává, obdržíte na https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Facebook nám poskytuje tyto náhledy stránek jako provozovateli facebookové stránky v anonymizované formě. Tyto náhledy nám umožňují statistické vyhodnocení užívání naší facebookové stránky a umožňují nám tak cíleně řídit uplatnění naší činnosti na trhu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu rozhodující právní úpravy čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Pokud nám napíšete o funkci zpráv na facebookové stránce, zpracujeme také tyto údaje. Tato možnost interakce s našimi (potenciálními) zákazníky a uchazeči představuje rovněž oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

2. Dohoda s Facebookem

Evropský soudní dvůr konstatoval v roce 2018, že Facebook a příslušný správce fanouškovské stránky jsou spoluzodpovědní ve smyslu článku 4 č. 7 GDPR. Proto jsme uzavřeli s Facebookem dohodu podle čl. 26 GDPR (Page Controller Addendum), ve které jsou rozděleny povinnosti k ochraně osobních údajů, vznikající při správě fanouškovské stránky mezi správce fanouškovské stránky a Facebook. Facebook přitom převzal velkou část povinností k ochraně osobních údajů, jako je splnění práv subjektu údajů týkajících se ochrany údajů podle článku 12 nařízení GDPR, povinnost poskytnutí vhodných technických a organizačních opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů a také oznamovací a informační povinnost v případě porušení ochrany osobních údajů.

3. Předávání údajů

My sami třetí straně nepředáváme žádné osobní údaje, které získáme přes facebookovou stránku. Nemůžeme ovšem ani ovlivnit, ani vyloučit, že Facebook nepředá získané údaje společnosti Facebook Inc. se sídlem v USA. Společnost Facebook Inc. disponuje certifikací podle „EU-US-Privacy-Shield” (lze najít na https://www.privacyshield.gov/list). „Privacy-Shield” je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA o tom, že má být v USA zaručeno dodržování evropských standardů o ochraně osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Práva subjektu údajů můžete uplatnit přímo vůči Facebooku (viz také § 2) ve vztahu ke zpracování údajů naší facebookovou stránkou. Klidně se můžete obrátit také na nás. V tomto případě postoupíme vaši žádost okamžitě na Facebook přes k tomu poskytnutý formulář, což je podle Page Controller Addendum také naší povinností.

Bližší informace o možnostech nastavení s ohledem na zpracování údajů Facebookem najdete na: