Kontakty Ke stažení
WI-CZ Subsidiary Header

Ochrana údajů

Kontakt

Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně údajů:

Ochrana osobních údajů a nastavení TTDSG

Chcete-li uplatnit svou námitku a/nebo odvolání, můžete kdykoli vyvolat a změnit své individuální nastavení prostřednictvím banneru souhlasu.

Ochrana osobních údajů - nastavení

§ 1 Informace o získávání osobních údajů

1. V další části informujeme o získávání osobních údajů při využívání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

2. Při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme ustanovení nařízení EU o ochraně osobních údajů a všechny další platné předpisy o ochraně osobních údajů. Právní základ pro zpracování údajů vyplývá zejména z čl. 6 EU-GDPR a v Německu, zejména v online oblasti, z TTDSG.

3. Správce podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je společnost Witzenmann Opava, spol. s r.o., IČ: 49611119, sídlem: Nákladní 2855/7, Předměstí, 746 01 Opava, sp.zn.: C 10870 vedená u Krajského soudu v Ostravě, E-mail: .

4. Dále můžeme vaše osobní údaje předávat třetí straně pouze tehdy, když nabízíme uzavření smluv nebo podobné služby společně s našimi partnery. Bližší informace k tomu obdržíte při udání vašich osobních údajů nebo v níže uvedeném popisu nabídky.

5. Pokud mají naši dodavatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), potom vás informujeme o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

6. Částečně využíváme ke zpracování vašich údajů externí dodavatelé služeb. Pečlivě je vybíráme a pověřujeme, jsou povinni dodržovat naše pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

§ 2 Vaše práva

1. Pokud jde o příslušné osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • právo na informace,
 • • právo na opravu nebo výmaz,
 • • právo na omezení zpracování,
 • • právo vznést námitku proti zpracování,
 • • právo na přenositelnost údajů.

2. Dále máte právo stěžovat si u dozorového úřadu na ochranu osobních údajů ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů.


Právo na podání námitky
V souvislosti s právem na podání námitky prosím pamatujte na následující:
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přímé reklamy, máte právo, kdykoliv podat námitku proti tomuto zpracování osobních údajů bez uvedení důvodů. To platí i pro profilování, pokud je s přímou reklamou spojeno.
Pokud podáte námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, pak již vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat nebudeme. Podání námitky je bezplatné a může být vyjádřeno neformálně, pokud možno zasláním na e-mail:
Pro případ, že vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zachování oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování kdykoliv podat námitku z důvodů, které vyplývají z vašich zvláštních situací; to platí i pro profiling zakládající se na těchto ustanoveních.
Nebudeme pak dále vaše osobní údaje zpracovávat, leda že bychom mohli prokázat naléhavé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

§ 3 Získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

1. Při pouhém informačním použití našeho webu, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám nesdělíte jiné informace, získáváme pouze osobní údaje, které předává váš prohlížeč našemu serveru. Pokud byste chtěli sledovat naše webové stránky, získáváme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom naše webové stránky zobrazili a zaručili stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa,
 • • datum a čas poptávky,
 • • rozdíl časového pásma oproti Greenwich Mean Time (GMT),
 • • obsah požadavku (konkrétní strana),
 • • status přístupu/kód statutu http,
 • • právě přenesené množství dat,
 • • webové stránky, ze kterých přichází požadavek,
 • • prohlížeč,
 • • operační systém a jeho uživatelské rozhraní,
 • • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

2. Navíc k předtím uvedeným údajům se při použití našich webových stránek ukládají na vašem počítači cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem harddisku s přiřazením k vašemu prohlížeči a přes které dostává místo, které nastavuje cookie (zde námi), určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby učinily internetovou nabídku celkově uživatelsky příznivější a efektivnější.

3. Použití cookies:
Tyto webové stránky používají takzvané cookies. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení a prohlížeč je ukládá (lokálně). Soubory cookie obsahují pouze pseudonymní, obvykle dokonce anonymní údaje. Některé soubory cookie zůstávají po dobu relace prohlížeče (tzv. relační soubory cookie), jiné se ukládají po delší dobu (tzv. trvalé soubory cookie, např. nastavení souhlasu). Ty se automaticky odstraní po uplynutí příslušné stanovené doby (obvykle 6 měsíců). Kromě našich vlastních souborů cookie používáme také soubory cookie, které jsou řízeny poskytovateli třetích stran. Ty používají informace obsažené v souborech cookie například k zobrazení obsahu nebo k zaznamenání navštívených stránek.

Na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f EU-GDPR) nastavujeme technicky nezbytné soubory cookie, které jsou povinné pro provoz webových stránek a zajištění jejich funkčnosti. Kromě toho používáme soubory cookie bez vašeho souhlasu, pokud je jejich jediným účelem ukládání nebo přístup k informacím uloženým v koncovém zařízení pro přenos zpráv nebo pokud jsou tyto soubory nezbytně nutné k tomu, abychom mohli poskytnout vámi výslovně požadovanou službu, § 25 odst. 2 TTDSG.

S vaším souhlasem se používají další soubory cookie, které nám nebo třetím stranám umožňují například vyhodnocovat, jak jsou naše služby využívány. To nám umožňuje navrhovat obsah podle potřeb uživatelů. Kromě toho nám soubory cookie umožňují měřit účinnost konkrétní reklamy a umístit ji například v závislosti na tematických zájmech uživatele. Právním základem je váš výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a EU-GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG).

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho banneru se souhlasem s platností do budoucna a změnit nastavení souborů cookie. Upozorňujeme, že změny je třeba provést pro každé koncové zařízení zvlášť.

Ochrana osobních údajů - nastavení

Pokud máte účty u poskytovatelů třetích stran, které používáme, a jste k nim přihlášeni, mohou být vaše údaje propojeny s příslušným účtem. Takovému propojení se můžete vyhnout tím, že neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas s danými soubory cookie nebo se předem odhlásíte od příslušných poskytovatelů třetích stran.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Soubory cookie můžete na svém koncovém zařízení deaktivovat, omezit nebo odstranit také ručně prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo pomocí softwaru. Pokud nastavení souborů cookie deaktivujete, nebudete moci naše webové stránky používat v plném rozsahu nebo jen v omezené míře.

Vezměte prosím na vědomí také naše pokyny v části příslušné služby, která používá soubory cookie.

§ 4 Správa souhlasů

Na našich webových stránkách používáme správce souhlasů „UserCentrics“ společnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo. UserCentrics je technické řešení, které používáme k získání vašeho souhlasu pro určité zpracování údajů, které vyžaduje váš souhlas (např. analýza, sledování apod.). Používáním vás můžeme informovat o souborech cookie a nástrojích, které používáme. Pomocí nástroje UserCentrics můžete zvolit, které soubory cookie a nástroje chcete kategoricky povolit nebo odmítnout. To vám umožní informovaně se rozhodnout o přenosu vašich údajů a nám to umožní používat soubory cookie a nástroje transparentním a zdokumentovaným způsobem, který je v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů.

Společnost UserCentrics zpracovává vaše osobní údaje, aby zaznamenala vaše rozhodnutí povolit soubory cookie a nástroje a zobrazit vyskakovací okno od společnosti UserCentrics a uložit je pro opakovanou návštěvu našich webových stránek. To zahrnuje odpovídající soubor cookie s vaším rozhodnutím (souhlasem) a další údaje o používání, např. IP adresu, název domény, čas požadavku, údaje o serveru (včetně typů přenosu dat, stavu serveru atd.), zemi, prohlížeči a operačním systému.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti UserCentrics naleznete na adrese: https://usercentrics.com/privacy-policy/

§ 5 Další funkce a nabídky našich webových stránek

1.Kromě pouhého informačního užití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí příslušné služby a pro které platí předtím uvedené zásady zpracování osobních údajů.

2. Částečně využíváme ke zpracování vašich údajů externí dodavatelé služeb. Pečlivě je vybíráme a pověřujeme, jsou povinni dodržovat naše pokyny a pravidelně je kontrolujeme. Smlouvy předepsané podle práva na ochranu osobních údajů byly uzavřeny s využívanými poskytovateli služeb.

3. Dále můžeme vaše osobní údaje předávat třetí straně pouze tehdy, když nabízíme uzavření smluv nebo podobné služby společně s našimi partnery. Bližší informace k tomu obdržíte při udání vašich osobních údajů nebo v níže uvedeném popisu nabídky.

4. Pokud mají naši dodavatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), potom vás informujeme o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

§ 6 Zahájení kontaktu přes kontaktní formulář

Navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře

1) Při kontaktování prostřednictvím našeho kontaktního formuláře budou vaše údaje použity pouze za účelem zpracování Vaší žádosti a v souvislosti s ní.

2) Právním základem pro zpracování údajů prostřednictvím našich kontaktních formulářů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b) GDPR.

3) Jakmile nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše uvedená data a dotazy automaticky uloženy do našeho zákaznického systému Customer-Relationship -Management System (systém „CRM“).

4) Vaše data budou smazána, jakmile pomine důvod k jejich uložení. Tomu je tak v případě, když byla s vámi ukončena příslušná konverzace a obsah byl zcela vyjasněn. Pokud naše komunikace prostřednictvím našeho formuláře povede ke smluvnímu vztahu s námi, uložíme vámi poskytnuté údaje až do ukončení smluvního vztahu, kdy nároky dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány. V případě zákonné povinnosti archivace dochází k vymazání záznamů až po uplynutí obchodních a daňových povinností uchovávání záznamů (AO, HGB).

5) Při kontaktování e-mailem zpracujeme vámi předané údaje ke zpracování vaší konkrétní záležitosti. Také v tomto případě platí výše uvedené odstavce.

§ 7 Trackingové a analytické služby

Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme trackingový nástroj Google Analytics společnosti Google Ireland Limited. Tímto nástrojem jsou zaznamenávány a systematicky vyhodnocovány interakce od vás jako uživatele s našimi webovými stránkami.
Přitom se ukládají následující údaje o vás:

 • První tři bajty vaší IP adresy
 • Vám přidělené ID u Google-Analytics
 • Vyvolaná webová stránka
 • Referrer (webová stránka, ze které jste se dostali na vyvolanou webovou stránku)
 • Dále vyvolané podstránky
 • Doba setrvání na webové stránce
 • Četnost vyvolání webové stránky
 • Použitý typ prohlížeče
 • Použité nastavení jazyka
 • Použité zařízení a operační systém

Společnost Google zpracovává a ukládá vaše údaje v USA. Dodržování evropské úrovně ochrany údajů při jejich předávání a zpracování ve třetích zemích je zajištěno prostřednictvím odpovídajících smluvních předpisů a záruk. Zpracování nebo uchovávání údajů ve třetích zemích může být založeno také na vašem souhlasu (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR); v takovém případě budete o této skutečnosti informováni zvlášť při získání souhlasu, stejně jako o možnosti jeho odvolání.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR§ 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat přes interakci tlačítkem Privacy.
Účelem zpracování vašich osobních údajů službou Google Analytics je analýza interakce návštěvníků našich webových stránek s našimi webovými stránkami. Vyhodnocením zde získaných údajů můžeme optimalizovat naši nabídku a zlepšovat přívětivost pro uživatele.
Data zaznamenaná službou Google Analytics vymažeme, jakmile už nejsou potřebná pro naše účely. To se provádí nejpozději po 14 dnech.

MyFonts Counter
Na naší webové stránce používáme počítadlo MyFonts Counter, analytickou webovou službu společnosti MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Na základě licenčních ustanovení se provádí Page-View-Tracking tak, že se počítá počet návštěv webové stránky pro statistické účely a předává se na MyFonts. MyFonts přitom získává pouze anonymizované údaje. Předávání údajů probíhá případně aktivací kódu JavaScript ve vašem prohlížeči. MyFonts Counter se používá v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. Používáme je však pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG.

Aby se vesměs zabránilo provádění kódu JavaScript ze strany MyFonts, může být nainstalován také blokátor JavaScript (např. www.noscript.net).

Data zaznamenaná počítadlem MyFonts Counter vymažeme, jakmile už nejsou potřebná pro naše účely. To se provádí aktuálně po 30 dnech.

Další informace o počítadle MyFonts Counter najdete v pokynech na ochranu údajů od MyFonts na https://www.myfonts.com/a/font/legal/website-use-privacy-policy

Google Tag Manager
Tyto webové stránky používají Google Tag Manager. Touto službou můžete spravovat tagy webových stránek přes uživatelské rozhraní. Google Tool Manager implementuje pouze tagy. To znamená: Nejsou používány žádné cookies a nejsou zaznamenávány žádné osobní údaje. Google Tool Manager ruší jiné tagy, které opět příp. zaznamenávají osobní údaje. Google Tag Manager nemá však k těmto údajům přístup. Provede-li se deaktivace na úrovni domény nebo cookies, potom zůstane zachována pro všechny trackingové tagy, pokud se implementují pomocí nástroje Google Tag Manager.

Mapy Google
Na našich webových stránkách používáme mapy Google (API) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Aby se zaručila ochrana osobních údajů, je aplikace mapy Google deaktivována, když tuto webovou stránku navštívíte poprvé. Tímto způsobem se zabrání, aby se vaše osobní údaje přenášely na Google již při první návštěvě stránky. Přímé spojení se servery společnosti Google se vytvoří teprve tehdy, když samostatně aktivujete mapy Google (souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR § 25 odst. 1 TTDSG). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat přes interakci tlačítkem Privacy. Po aktivaci ukládá aplikace mapy Google vaši IP adresu. Tato IP adresa se poté zpravidla přenese na server společnosti Google v USA a tam se uloží. Více informací o zacházení s osobními údaji uživatele najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Ads Conversion-Tracking
Používáme online reklamní program "Google Ads" a v tomto rámci Conversion-Tracking (sledování konverzí). Google Conversion Tracking je analytická služba společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte svůj trvalý pobyt v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je odpovědným subjektem ohledně vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Pamatujte prosím na to, že tento servis může přenášet údaje mimo oblast Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a do země, která poskytuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje přenášeny do USA, hrozí riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými úřady za účely kontroly a prověřování bez toho, aby vám náležely možnosti využití opravných prostředků. My ovšem provádíme možná opatření nezbytná k ochraně údajů podle čl. 44 ff. EU GDPR za účelem zajištění úrovně ochrany údajů ve třetí zemi.
Informace, které lze získat pomocí konverzních cookie, slouží k vytvoření konverzních statistik. Přitom zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na některý z našich inzerátů a byli přepojeni na některou stránku opatřenou tagem konverzního sledování. Pokud kliknete na některý inzerát zapojený ze strany Google, budou do vašeho počítače uloženy cookie pro konverzní sledování. Tyto cookie mají omezenou platnost, obsahují osobní údaje, neslouží ovšem k osobní identifikaci. Pokud na našich webových stránkách navštívíte určité stránky a platnost cookie ještě neuplynula, mohou Google a my rozpoznat, že jste klikli na inzerát a byli navigováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiné cookie.
Cookie jsou ukládány na dobu 12 měsíců a následně smazány.
Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG (německý zákon o ochraně údajů v telekomunikacích a telemédiích).
Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odvolat. Za tím účelem zcela jednoduše zobrazíte náš consent banner (souhlas s cookie) a zvolíte příslušné / příslušná cookie. Pamatujte prosím na to, že musí být provedena změna nastavení consent banneru v každém koncovém přístroji jednotlivě.

LinkedIn Pixel / LinkedIn Insight Tag
Na základě vašeho souhlasu používáme podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. a EU GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG na naší webové stránce „LinkedIn Pixel“ společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ireland).
V případě uděleného souhlasu mohou být návštěvníkům této webové stránky na LinkedIn nahrávány personalizované reklamní inzeráty. Dále vzniká možnost vytváření zpráv o výkonu reklamní inzerce a informací o interakci webových stránek. K tomu je na této webové stránce zapojen pixel LinkedIn Insight, čímž se vytváří spojení k serveru LinkedIn. Pokud navštívíte tuto webovou stránku a zároveň jste přihlášeni k vašemu účtu LinkedIn, mohou být údaje o návštěvě naší webové stránky přiřazena k vašemu účtu LinkedIn.
Tento proces slouží k vyhodnocení účinnosti reklamního inzerátu LinkedIn pro statistické účely a účely výzkumu trhu a může přispět k optimalizaci budoucích reklamních opatření. Prostřednictvím pixelu Insight můžeme provozovat takzvaný retargeting. To znamená, že získáme informace o tom, zda je naše reklama účinná a budí zájem uživatelů. Tak můžeme cíleně zobrazovat reklamu mimo naše webové stránky bez toho, abychom vás přitom osobně identifikovali jako návštěvníky webové stránky. Neprovádíme vyhodnocení chování při surfování jednotlivých uživatelů.
My sami nemáme vliv na ukládání a zpracování údajů ze strany LinkedIn. LinkedIn využívá údaje pro vlastní reklamní účely.
Pixel LinkedIn Insight kromě toho zjišťuje z využívání naší internetové stránky následující údaje: IP adresu, informace o zařízení, informace o prohlížeči, časové razítko, referenční URL. Tím LinkedIn získá možnost přiřadit vaše údaje k určitému profilu a tam nahrát vhodná reklamní opatření.
Při získávání údajů se opíráme o váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. a EU GDPR § 25 odst. 1 TTDSG pro příslušné zpracování údajů.
Svůj souhlas můžete s účinkem do budoucna kdykoliv odvolat. Za tím účelem zcela jednoduše zobrazíte náš consent banner (souhlas s cookie) a zvolíte příslušný souhlas. Pamatujte prosím na to, že musí být provedena změna nastavení consent banneru v každém koncovém přístroji jednotlivě.

Ochrana osobních údajů - nastavení

Při odvolání souhlasu již vaše údaje nebudou používány k tomuto účelu, a pokud to není v rozporu se zákonnými lhůtami pro uchování, budou smazány. Doba uložení údajů bez odvolání činí 180 dní. Následně jsou údaje automaticky smazány.
LinkedIn zpracovává údaje zčásti i ve třetích zemích mimo EU/EHS, a zčásti v USA. Dodržování evropské úrovně ochrany údajů při jejich předávání a zpracování údajů ve třetích zemích je zajištěno prostřednictvím odpovídajících smluvních předpisů a záruk. Zpracování nebo uchovávání údajů ve třetích zemích může být založeno také na vašem souhlasu (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR); v takovém případě budete o této skutečnosti informováni zvlášť při získání souhlasu, stejně jako o možnosti jeho odvolání.
K zamezení propojování údajů s vaším účtem LinkedIn – a to i při uděleném souhlasu, se musíte před zobrazením našich stránek opatřených LinkedIn ze svého účtu LinkedIn odhlásit. Pamatujte prosím na to, že to je nutné provést u každého koncového zařízení zvlášť. V případě dotazů ohledně zpracování vašich údajů ze strany LinkedIn se prosím obraťte přímo na LinkedIn.
Pokud jste přihlášeni k LinkedIn, lze navíc získávání údajů kdykoliv deaktivovat na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising
Další informace o ochraně údajů LinkedIn získáte na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Meta Pixel
Tato webová stránka používá tzv. "Meta pixel" sociální sítě Facebook, který je provozován společností Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. pokud máte bydliště v EU, společností Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (následně také „Facebook“).
Zpracování údajů se přitom zakládá na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a EU GDPR, pokud se používají cookie, dále § 25 odst. 1 TTDSG.
Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odvolat. Za tím účelem zcela jednoduše zobrazíte náš consent banner (souhlas s cookie) a zvolíte příslušné nastavení. Pamatujte prosím na to, že musí být provedena změna nastavení consent banneru v každém koncovém přístroji jednotlivě.

Ochrana osobních údajů - nastavení

Případně jsou osobní údaje společností Meta Platforms Inc. přenášena do USA. Dodržování evropské úrovně ochrany údajů při jejich předávání a zpracování údajů ve třetích zemích je zajištěno prostřednictvím odpovídajících smluvních předpisů a záruk. Zpracování nebo uchovávání údajů ve třetích zemích může být založeno také na vašem souhlasu (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR). V takovém případě budete o této skutečnosti informováni zvlášť při získání souhlasu, stejně jako o možnosti jeho odvolání.
Pomocí Meta pixelů Facebook může na jedné straně určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro znázornění inzerátů (tzv. "Facebook Ads"). V souladu s tím používáme Meta pixel k zobrazování námi zapojovaných Facebook ads jen těm uživatelům, kteří také projevili zájem o naši online nabídku nebo vykazují určité znaky (např. zájem o určitá témata nebo produkty, které jsou určovány na základě navštívených webových stránek), které zprostředkujeme Facebooku. Pomocí Facebook pixelů bychom také chtěli zajistit, aby naše Facebook Ads odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily jako obtěžování. Za tímto účelem mohou být do počítačů uživatelů uloženy cookie. Pomocí Meta pixelu může být chování uživatele poté, co si prohlédl reklamní inzerci na Facebooku nebo na ni klikl, sledováno na několika dalších stránkách. V této souvislosti používáme také tzv. Cross-device tracking (sledování napříč zařízeními), které umožňuje zpracování údajů návštěvníka přesahující jednotlivá zařízení k marketingovým účelům.
Tento proces slouží k vyhodnocení účinnosti reklamního inzerátu na Facebooku pro statistické účely a účely výzkumu trhu a může přispět k optimalizaci budoucích reklamních opatření.
Jsou zjišťovány uživatelské údaje, údaje o místu, údaje Meta a komunikační údaje (např. IP adresy a informace o zařízeních).
Pokud nechcete dostávat žádnou reklamu na základě svých zájmů, máte navíc možnost, v nastaveních svého prohlížeče deaktivovat používání cookies Facebooku pro tyto účely. Tím mohou být ovšem omezeny funkce naší webové nabídky. Doporučujeme proto navíc možnost námitky na https://www.youronlinechoices.eu nebo http://optout.aboutads.info.

§ 8 Newsletter (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR; § 25 odst. 1 TTDSG)

Na naší webové stránce se lze přihlásit k odběru bezplatného newsletteru. E-mailová adresa a vaše jméno, uvedené při přihlášení k newsletteru budou použity k zasílání personalizovaného newsletteru.
Přitom je respektována zásada minimalizace údajů a zamezení zjišťování údajů, protože jako povinné pole je označena jen e-mailová adresa (příp. u personalizovaného newsletteru jméno). Jako technická nezbytnost a k právnímu zajištění je při objednání newsletteru zpracována i vaše IP adresa.
K zasílání newsletterů e-mailem používáme takzvaný proces double opt-in. To znamená, že vám bude reklama zasílána e-mailem jen tehdy, pokud jste předem výslovně potvrdili, že máme službu newsletteru aktivovat. To proběhne tak, že vám zašleme informační e-mail se žádostí o kliknutí na odkaz obsažený v tomto e-mailu za účelem potvrzení toho, že si přejete dostávat náš newsletter na tuto e-mailovou adresu.
Odběr můžete samozřejmě kdykoliv ukončit využitím možnosti odhlášení uvedené v newsletteru, a tím odvolat svůj souhlas. Dále existuje možnost, kdykoliv se z odběru newsletteru odhlásit i přímo na naší internetové stránce.
Používáme nástroj Microsoft Dynamics 365 Cloud pro marketing poskytovatele Microsoft ( Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland) k provádění marketingových akcí, k analyzačním účelům a ke specifickému oslovení cílových skupin zákazníků a potenciálních zákazníků.
Naše newslettery za tímto účelem obsahují cookies nebo sledovací pixel a umožňují nám vyhodnocování, zda byly e-maily otevřeny. Právním základem k tomu je váš souhlas se zasíláním newsletteru (čl. 6 odst. 1, písm. a EU-GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG). Navíc je prostřednictvím cookie nebo sledovacího pixelu umožněna analýza chování uživatele. Takto zjištěné údaje jsou odesílány na servery Microsoft a tam ukládány. Využíváme tyto údaje ke statistickým účelům a k individuální optimalizaci našeho newsletteru. Další informace o fungování nástroje Microsoft Dynamics 365 najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft, uložené na: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 9 Stažení softwaru Flexperte

Na našich webových stránkách nabízíme ke stažení náš výkladový software Flexperte. Pro stažení tohoto softwaru musíte vyplnit náš formulář Flexperte. V tomto formuláři uveďte vaše kontaktní údaje. Tyto údaje uložíme, abychom vám umožnili stažení. Po objednávce pomocí formuláře Flexperte obdržíte e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz a když na něj kliknete, dostanete se přímo ke stahování softwaru Flexperte.

Pro reklamní účely využíváme vaše údaje výlučně tehdy, pokud jste v rámci objednávání schválili využívání vašich údajů pro marketingové účely (právní podklad je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

§ 10 Zpracování osobních údajů našimi stránkami sociálních médií

Na naší webové stránce najdete odkazy na služby sociálních médií společností Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Kununu a Xing. Odkazy na internetové stránky služeb sociálních médií poznáte podle příslušného loga společnosti. Pokud budete následovat tyto odkazy, dostanete se k prezentaci firmy Witzenmann GmbH u příslušné služby sociálních médií. Při kliknutí na odkaz na službu sociálních médií se vytvoří spojení se servery služby sociálních médií. Tímto se sděluje serverům služby sociálních médií, že jste navštívili naši webovou stránku. Kromě toho se přenášejí další údaje na dodavatele služby sociálních médií. Jsou to například:

• Adresa webové stránky, na které se nachází aktivovaný odkaz
• Datum a čas vyvolání webové stránky, popř. aktivace odkazu
• Informace o použitém prohlížeči a operačním systému
• IP adresa

Pokud jste v okamžiku aktivace odkazu již přihlášeni u odpovídající služby sociálních médií, může být dodavatel služby sociálních médií schopen zjistit z předaných údajů vaše uživatelské jméno a příp. dokonce i vaše pravé jméno a tyto informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu u služby sociálních médií. Tuto možnost přiřazení k vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit, pokud se předtím odhlásíte z vašeho uživatelského účtu.

Servery služeb sociálních médií se nacházejí v USA a jiných zemích mimo Evropskou unii. Údaje může proto dodavatel služby sociálních médií zpracovávat také v zemích mimo Evropskou unii. Pamatujte na to, že společnosti v těchto zemích podléhají zákonu na ochranu osobních údajů, který obecně nechrání osobní údaje v takovém rozsahu, jak je tomu v členských státech Evropské unie.

Dále pamatujte na to, že nemáme žádný vliv na rozsah, způsob a účel zpracování údajů, které probíhá dodavatelem služby sociálních médií. Bližší informace o používání vašich údajů službami sociálních médií napojenými na naše webové stránky najdete ve směrnici o ochraně osobních údajů příslušné služby sociálních médií.

Dále najdete ve vztahu k našim prezentacím nejdůležitější informace o právních předpisech na ochranu osobních údajů.

Název a adresa osoby odpovědné za provoz

Kromě společnosti Witzenmann GmbH je za webové stránky společnosti ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU-GDPR) a dalších předpisů o ochraně osobních údajů odpovědná následující společnost

 • Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko)
 • Kununu (XING kununu Prescreen GmbH; Schottenring 2-6, 1010 Vídeň, Rakousko)
 • Xing (New Work SE Dammtorstraße 30 20354 Hamburg, Německo)
 • Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Tyto platformy a jejich funkce využíváte ovšem na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

Dále upozorňujeme na to, že se přitom mohou zpracovávat vaše osobní údaje mimo prostor Evropské unie.

Sami spravujeme fanouškovské stránky, abychom komunikovali s návštěvníky těchto stránek a tímto způsobem je informovali o našich nabídkách.

Mimoto získáváme údaje ke statistickým účelům, abychom mohli obsah dále rozvíjet a optimalizovat a naši nabídku utvářet atraktivněji. K tomu potřebné údaje (např. celkový počet návštěv stránek, aktivity stránek a údaje poskytnuté návštěvníky, interakce) jsou upravovány ze strany sociálních sítí a předány nám k dispozici. Na generování a zobrazení nemáme žádný vliv.

Mimoto vaše osobní údaje zpracovávají dodavatelé sociálních médií pro účely průzkumu trhu a reklamy. Takto je možné, že jsou např. na základě vašeho uživatelského chování a z toho vycházejících zájmů vytvářeny profily uživatelů. Tím se mohou kromě jiného zapojit reklamní inzeráty, které odpovídají vašim zájmům, v rámci platformy i mimo platformu. Za tímto účelem se zpravidla ukládají na vašem počítači cookies. Nezávisle na tom se mohou ve vašich profilech uživatelů ukládat také údaje, které nebyly získány přímo na vašich koncových zařízeních. Ukládání a analýza probíhá také s přesahem vašeho zařízení, toto platí obzvláště, ale nikoli výlučně, pokud jste zaregistrovaní jako člen a přihlášení na příslušných platformách.

Kromě toho nezískáváme a nezpracováváme žádné osobní údaje.

Zpracování vašich osobních údajů ve společnosti Witzenmann GmbH probíhá na základě našich oprávněných zájmů na efektivních informacích a komunikaci podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f. EU GDPR.

Pokud jste požádáni o souhlas se zpracováním údajů, tj. pokud svůj souhlas vyjádříte potvrzením tlačítka nebo podobně (opt-in), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a), čl. 7 DGPR, § 25 odst. 1 TTDSG.

Vaše práva / možnost vznést námitku

Pokud jste členem sociální sítě a nechtěli byste, aby síť shromažďovala prostřednictvím naší prezentace vaše osobní údaje a propojovala je s vašimi uloženými údaji člena příslušné sítě, musíte
 • · se před vaší návštěvou naší fanouškovské stránky odhlásit z příslušné sítě,
 • · smazat cookies existující na vašem zařízení
 • · a zavřít váš prohlížeč a znovu spustit.

Pamatujte na to, že tento postup musíte provést pro každé koncové zařízení zvlášť.

Po opětovném přihlášení budete ovšem pro síť opět zjistitelní jako určitý uživatel.

Pro detailní znázornění příslušného zpracování a možnosti námitek (Opt-Out) odkazujeme na následně propojené údaje:

Celkem máte následující práva ohledně zpracování vašich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 EU GDPR), právo na výmaz (čl. 17 EU GDPR),
 • právo na opravu (čl. 16 EU GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 EU GDPR),
 • právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 EU GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 EU GDPR).

Dále vám přísluší právo na stížnost u dozorového úřadu na ochranu osobních údajů.

Společnost Witzenmann GmbH nemá úplný přístup k vašim osobním údajům, měli byste se při uplatnění práv obracet přímo na dodavatele sociálních médií, neboť právě oni mají přístup k osobním údajům svých uživatelů a mohou provést odpovídající opatření a poskytnout informace.

Pokud byste i přesto potřebovali pomoc, pokusíme se vás samozřejmě podpořit. Obraťte se na .

§ 11 Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

1. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání ovlivní oprávněnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste ho proti nám vyslovili.

2. Pokud je zpracování vašich osobních údajů v rozporu s vašimi zájmy, můžete vznést námitku proti zpracování. To nastane tehdy, když není zpracování obzvláště nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, což znázorníme vždy v příslušném popisu funkce. Při provedení takého rozporu vás žádáme o předložení důvodů, proč by vaše osobní údaje neměly být námi zpracovány. V případě odůvodněného rozporu zkontrolujeme stav věci a buď nastavíme, nebo upravíme zpracování údajů nebo vám uvedeme naše nutné ochranné údaje, na základě kterých budeme pokračovat ve zpracování.

3. Samozřejmě můžete proti zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu a analýzy dat kdykoli vznést námitku. O vaší námitce proti marketingu nás můžete informovat na následujících kontaktech: Witzenmann Opava, spol. s r.o., IČ: 49611119, sídlem: Nákladní 2855/7, Předměstí, 746 01 Opava, sp.zn.: C 10870 vedená u Krajského soudu v Ostravě, E-mail:

§ 12 Odkazy na jiné dodavatele

Naše webová stránka obsahuje, a to výrazně rozpoznatelné, také odkazy na internetovou prezentaci jiných společností. Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky jiných dodavatelů, nemáme na jejich obsah žádný vliv. Proto nemůžeme za jejich obsah převzít ani žádnou záruku a odpovědnost. Za obsah těchto stránek odpovídá vždy příslušný dodavatel nebo správce stránek.

Odkazované stránky byly v okamžiku odkazování zkontrolovány ohledně případných právních přestupků a zjistitelného porušení právních předpisů. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku propojení zjištěn. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek není ovšem bez konkrétních záchytných bodů nebo porušení právních předpisů únosná. Pokud se zjistí porušení právních předpisů, budou odkazy tohoto druhu okamžitě odstraněny.