Kontakty Ke stažení
WI-CZ Subsidiary Header

Ochrana údajů

Kontakt

Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně údajů:

§ 1 Informace o získávání osobních údajů

1. V další části informujeme o získávání osobních údajů při využívání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

2. Správce podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je společnost Witzenmann Opava, spol. s r.o., IČ: 49611119, sídlem: Nákladní 2855/7, Předměstí, 746 01 Opava, sp.zn.: C 10870 vedená u Krajského soudu v Ostravě, E-mail: .

3. Dále můžeme vaše osobní údaje předávat třetí straně pouze tehdy, když nabízíme uzavření smluv nebo podobné služby společně s našimi partnery. Bližší informace k tomu obdržíte při udání vašich osobních údajů nebo v níže uvedeném popisu nabídky.

4. Pokud mají naši dodavatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), potom vás informujeme o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

5. Částečně využíváme ke zpracování vašich údajů externí dodavatelé služeb. Pečlivě je vybíráme a pověřujeme, jsou povinni dodržovat naše pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

§ 2 Vaše práva

1. Pokud jde o příslušné osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • právo na informace,
 • • právo na opravu nebo výmaz,
 • • právo na omezení zpracování,
 • • právo vznést námitku proti zpracování,
 • • právo na přenositelnost údajů.

2. Dále máte právo stěžovat si u dozorového úřadu na ochranu osobních údajů ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů.

§ 3 Získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

1. Při pouhém informačním použití našeho webu, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám nesdělíte jiné informace, získáváme pouze osobní údaje, které předává váš prohlížeč našemu serveru. Pokud byste chtěli sledovat naše webové stránky, získáváme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom naše webové stránky zobrazili a zaručili stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa,
 • • datum a čas poptávky,
 • • rozdíl časového pásma oproti Greenwich Mean Time (GMT),
 • • obsah požadavku (konkrétní strana),
 • • status přístupu/kód statutu http,
 • • právě přenesené množství dat,
 • • webové stránky, ze kterých přichází požadavek,
 • • prohlížeč,
 • • operační systém a jeho uživatelské rozhraní,
 • • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

2. Navíc k předtím uvedeným údajům se při použití našich webových stránek ukládají na vašem počítači cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem harddisku s přiřazením k vašemu prohlížeči a přes které dostává místo, které nastavuje cookie (zde námi), určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby učinily internetovou nabídku celkově uživatelsky příznivější a efektivnější.

3. Použití cookies:

a) Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž obsah a funkce se vysvětlují následovně:
 • Přechodné cookies (viz b),
 • Stálé cookies (viz c).

b) Přechodné Cookies se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Patří zde obzvláště tzv. session-cookies. Ukládají takzvané session-ID, kterým lze přiřadit různé poptávky vašeho prohlížeče společné relaci. Tímto může váš počítač opět zjistit, když se vrátíte na naše webové stránky. Session-cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

c) Stálé cookies se automaticky vymažou po zadané době, která se může lišit podle cookie. Cookies můžete kdykoliv smazat v bezpečnostních nastaveních prohlížeče.

d) Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle vašeho přání a můžete například odmítnout přijetí third-party-cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme na to, že případně nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

§ 4 Další funkce a nabídky našich webových stránek

1.Kromě pouhého informačního užití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí příslušné služby a pro které platí předtím uvedené zásady zpracování osobních údajů.

2. Částečně využíváme ke zpracování vašich údajů externí dodavatelé služeb. Pečlivě je vybíráme a pověřujeme, jsou povinni dodržovat naše pokyny a pravidelně je kontrolujeme. Smlouvy předepsané podle práva na ochranu osobních údajů byly uzavřeny s využívanými poskytovateli služeb.

3. Dále můžeme vaše osobní údaje předávat třetí straně pouze tehdy, když nabízíme uzavření smluv nebo podobné služby společně s našimi partnery. Bližší informace k tomu obdržíte při udání vašich osobních údajů nebo v níže uvedeném popisu nabídky.

4. Pokud mají naši dodavatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), potom vás informujeme o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

§ 5 Zahájení kontaktu přes kontaktní formulář

Navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře

1) Při kontaktování prostřednictvím našeho kontaktního formuláře budou vaše údaje použity pouze za účelem zpracování Vaší žádosti a v souvislosti s ní.

2) Právním základem pro zpracování údajů prostřednictvím našich kontaktních formulářů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b) GDPR.

3) Jakmile nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše uvedená data a dotazy automaticky uloženy do našeho zákaznického systému Customer-Relationship -Management System (systém „CRM“).

4) Vaše data budou smazána, jakmile pomine důvod k jejich uložení. Tomu je tak v případě, když byla s vámi ukončena příslušná konverzace a obsah byl zcela vyjasněn. Pokud naše komunikace prostřednictvím našeho formuláře povede ke smluvnímu vztahu s námi, uložíme vámi poskytnuté údaje až do ukončení smluvního vztahu, kdy nároky dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány. V případě zákonné povinnosti archivace dochází k vymazání záznamů až po uplynutí obchodních a daňových povinností uchovávání záznamů (AO, HGB).

5) Při kontaktování e-mailem zpracujeme vámi předané údaje ke zpracování vaší konkrétní záležitosti. Také v tomto případě platí výše uvedené odstavce.

§ 6 Trackingové a analytické služby

Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme trackingový nástroj Google Analytics společnosti Google Ireland Limited. Tímto nástrojem jsou zaznamenávány a systematicky vyhodnocovány interakce od vás jako uživatele s našimi webovými stránkami.
Přitom se ukládají následující údaje o vás:

 • První tři bajty vaší IP adresy
 • Vám přidělené ID u Google-Analytics
 • Vyvolaná webová stránka
 • Referrer (webová stránka, ze které jste se dostali na vyvolanou webovou stránku)
 • Dále vyvolané podstránky
 • Doba setrvání na webové stránce
 • Četnost vyvolání webové stránky
 • Použitý typ prohlížeče
 • Použité nastavení jazyka
 • Použité zařízení a operační systém

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat přes interakci tlačítkem Privacy.

Účelem zpracování vašich osobních údajů službou Google Analytics je analýza interakce návštěvníků našich webových stránek s našimi webovými stránkami. Vyhodnocením zde získaných údajů můžeme optimalizovat naši nabídku a zlepšovat přívětivost pro uživatele.

Data zaznamenaná službou Google Analytics vymažeme, jakmile už nejsou potřebná pro naše účely. To se provádí nejpozději po 14 dnech.

MyFonts Counter
Na naší webové stránce používáme počítadlo MyFonts Counter, analytickou webovou službu společnosti MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Na základě licenčních ustanovení se provádí Page-View-Tracking tak, že se počítá počet návštěv webové stránky pro statistické účely a předává se na MyFonts. MyFonts přitom získává pouze anonymizované údaje. Předávání údajů probíhá případně aktivací kódu JavaScript ve vašem prohlížeči. Používání MyFonts Counter probíhá v zájmu jednotného a atraktivního znázornění našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Aby se vesměs zabránilo provádění kódu JavaScript ze strany MyFonts, může být nainstalován také blokátor JavaScript (např. www.noscript.net).

Data zaznamenaná počítadlem MyFonts Counter vymažeme, jakmile už nejsou potřebná pro naše účely. To se provádí aktuálně po 30 dnech.

Další informace o počítadle MyFonts Counter najdete v pokynech na ochranu údajů od MyFonts na http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Google Tag Manager
Tyto webové stránky používají Google Tag Manager. Touto službou můžete spravovat tagy webových stránek přes uživatelské rozhraní. Google Tool Manager implementuje pouze tagy. To znamená: Nejsou používány žádné cookies a nejsou zaznamenávány žádné osobní údaje. Google Tool Manager ruší jiné tagy, které opět příp. zaznamenávají osobní údaje. Google Tag Manager nemá však k těmto údajům přístup. Provede-li se deaktivace na úrovni domény nebo cookies, potom zůstane zachována pro všechny trackingové tagy, pokud se implementují pomocí nástroje Google Tag Manager.

Mapy Google
Na našich webových stránkách používáme mapy Google (API) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Aby se zaručila ochrana osobních údajů, je aplikace mapy Google deaktivována, když tuto webovou stránku navštívíte poprvé. Tímto způsobem se zabrání, aby se vaše osobní údaje přenášely na Google již při první návštěvě stránky. Přímé spojení se servery společnosti Google se vytvoří teprve tehdy, když samostatně aktivujete mapy Google (souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat přes interakci tlačítkem Privacy. Po aktivaci ukládá aplikace mapy Google vaši IP adresu. Tato IP adresa se poté zpravidla přenese na server společnosti Google v USA a tam se uloží. Více informací o zacházení s osobními údaji uživatele
najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§ 7 Stažení softwaru Flexperte

Na našich webových stránkách nabízíme ke stažení náš výkladový software Flexperte. Pro stažení tohoto softwaru musíte vyplnit náš formulář Flexperte. V tomto formuláři uveďte vaše kontaktní údaje. Tyto údaje uložíme, abychom vám umožnili stažení. Po objednávce pomocí formuláře Flexperte obdržíte e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Tento e-mail obsahuje odkaz a když na něj kliknete, dostanete se přímo ke stahování softwaru Flexperte.

Pro reklamní účely využíváme vaše údaje výlučně tehdy, pokud jste v rámci objednávání schválili využívání vašich údajů pro marketingové účely (právní podklad je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

§8 Zpracování osobních údajů našimi stránkami sociálních médií

Na naší webové stránce najdete odkazy na služby sociálních médií společností Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn a Xing. Odkazy na internetové stránky služeb sociálních médií poznáte podle příslušného loga společnosti. Pokud budete následovat tyto odkazy, dostanete se k prezentaci firmy Witzenmann GmbH u příslušné služby sociálních médií. Při kliknutí na odkaz na službu sociálních médií se vytvoří spojení se servery služby sociálních médií. Tímto se sděluje serverům služby sociálních médií, že jste navštívili naši webovou stránku. Kromě toho se přenášejí další údaje na dodavatele služby sociálních médií. Jsou to například:

• Adresa webové stránky, na které se nachází aktivovaný odkaz
• Datum a čas vyvolání webové stránky, popř. aktivace odkazu
• Informace o použitém prohlížeči a operačním systému
• IP adresa

Pokud jste v okamžiku aktivace odkazu již přihlášeni u odpovídající služby sociálních médií, může být dodavatel služby sociálních médií schopen zjistit z předaných údajů vaše uživatelské jméno a příp. dokonce i vaše pravé jméno a tyto informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu u služby sociálních médií. Tuto možnost přiřazení k vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit, pokud se předtím odhlásíte z vašeho uživatelského účtu.

Servery služeb sociálních médií se nacházejí v USA a jiných zemích mimo Evropskou unii. Údaje může proto dodavatel služby sociálních médií zpracovávat také v zemích mimo Evropskou unii. Pamatujte na to, že společnosti v těchto zemích podléhají zákonu na ochranu osobních údajů, který obecně nechrání osobní údaje v takovém rozsahu, jak je tomu v členských státech Evropské unie.

Dále pamatujte na to, že nemáme žádný vliv na rozsah, způsob a účel zpracování údajů, které probíhá dodavatelem služby sociálních médií. Bližší informace o používání vašich údajů službami sociálních médií napojenými na naše webové stránky najdete ve směrnici o ochraně osobních údajů příslušné služby sociálních médií.

Dále najdete ve vztahu k našim prezentacím nejdůležitější informace o právních předpisech na ochranu osobních údajů.

Název a adresa osoby odpovědné za provoz

Osobou odpovědnou za prezentace společností ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR) a ostatních ustanovení na ochranu osobních údajů je kromě společnosti Witzenmann GmbH

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)
 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irsko)
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko)
 • Xing (New Work SE Dammtorstraße 30 20354 Hamburg, Německo)
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Tyto platformy a jejich funkce využíváte ovšem na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

Dále upozorňujeme na to, že se přitom mohou zpracovávat vaše osobní údaje mimo prostor Evropské unie.

Sami spravujeme fanouškovské stránky, abychom komunikovali s návštěvníky těchto stránek a tímto způsobem je informovali o našich nabídkách.

Mimoto získáváme údaje ke statistickým účelům, abychom mohli obsah dále rozvíjet a optimalizovat a naši nabídku utvářet atraktivněji. K tomu potřebné údaje (např. celkový počet návštěv stránek, aktivity stránek a údaje poskytnuté návštěvníky, interakce) jsou upravovány ze strany sociálních sítí a předány nám k dispozici. Na generování a zobrazení nemáme žádný vliv.

Mimoto vaše osobní údaje zpracovávají dodavatelé sociálních médií pro účely průzkumu trhu a reklamy. Takto je možné, že jsou např. na základě vašeho uživatelského chování a z toho vycházejících zájmů vytvářeny profily uživatelů. Tím se mohou kromě jiného zapojit reklamní inzeráty, které odpovídají vašim zájmům, v rámci platformy i mimo platformu. Za tímto účelem se zpravidla ukládají na vašem počítači cookies. Nezávisle na tom se mohou ve vašich profilech uživatelů ukládat také údaje, které nebyly získány přímo na vašich koncových zařízeních. Ukládání a analýza probíhá také s přesahem vašeho zařízení, toto platí obzvláště, ale nikoli výlučně, pokud jste zaregistrovaní jako člen a přihlášení na příslušných platformách.

Kromě toho nezískáváme a nezpracováváme žádné osobní údaje.

Zpracování vašich osobních údajů ve společnosti Witzenmann GmbH probíhá na základě našich oprávněných zájmů na efektivních informacích a komunikaci podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f. EU GDPR.

Pokud jste požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. pokud vyjádříte svůj souhlas stisknutím ikony nebo podobně (Opt-In), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a), čl. 7 GDPR.

Vaše práva / možnost vznést námitku

Pokud jste členem sociální sítě a nechtěli byste, aby síť shromažďovala prostřednictvím naší prezentace vaše osobní údaje a propojovala je s vašimi uloženými údaji člena příslušné sítě, musíte
 • · se před vaší návštěvou naší fanouškovské stránky odhlásit z příslušné sítě,
 • · smazat cookies existující na vašem zařízení
 • · a zavřít váš prohlížeč a znovu spustit.

Pamatujte na to, že tento postup musíte provést pro každé koncové zařízení zvlášť.

Po opětovném přihlášení budete ovšem pro síť opět zjistitelní jako určitý uživatel.

Pro detailní znázornění příslušného zpracování a možnosti námitek (Opt-Out) odkazujeme na následně propojené údaje:

Celkem máte následující práva ohledně zpracování vašich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 EU GDPR), právo na výmaz (čl. 17 EU GDPR),
 • právo na opravu (čl. 16 EU GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 EU GDPR),
 • právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 EU GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 EU GDPR).

Dále vám přísluší právo na stížnost u dozorového úřadu na ochranu osobních údajů.

Společnost Witzenmann GmbH nemá úplný přístup k vašim osobním údajům, měli byste se při uplatnění práv obracet přímo na dodavatele sociálních médií, neboť právě oni mají přístup k osobním údajům svých uživatelů a mohou provést odpovídající opatření a poskytnout informace.

Pokud byste i přesto potřebovali pomoc, pokusíme se vás samozřejmě podpořit. Obraťte se na .

§ 9 Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

1. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání ovlivní oprávněnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste ho proti nám vyslovili.

2. Pokud je zpracování vašich osobních údajů v rozporu s vašimi zájmy, můžete vznést námitku proti zpracování. To nastane tehdy, když není zpracování obzvláště nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, což znázorníme vždy v příslušném popisu funkce. Při provedení takého rozporu vás žádáme o předložení důvodů, proč by vaše osobní údaje neměly být námi zpracovány. V případě odůvodněného rozporu zkontrolujeme stav věci a buď nastavíme, nebo upravíme zpracování údajů nebo vám uvedeme naše nutné ochranné údaje, na základě kterých budeme pokračovat ve zpracování.

3. Samozřejmě můžete proti zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu a analýzy dat kdykoli vznést námitku. O vaší námitce proti marketingu nás můžete informovat na následujících kontaktech: Witzenmann Opava, spol. s r.o., IČ: 49611119, sídlem: Nákladní 2855/7, Předměstí, 746 01 Opava, sp.zn.: C 10870 vedená u Krajského soudu v Ostravě, E-mail:

§ 10 Odkazy na jiné dodavatele

Naše webová stránka obsahuje, a to výrazně rozpoznatelné, také odkazy na internetovou prezentaci jiných společností. Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky jiných dodavatelů, nemáme na jejich obsah žádný vliv. Proto nemůžeme za jejich obsah převzít ani žádnou záruku a odpovědnost. Za obsah těchto stránek odpovídá vždy příslušný dodavatel nebo správce stránek.

Odkazované stránky byly v okamžiku odkazování zkontrolovány ohledně případných právních přestupků a zjistitelného porušení právních předpisů. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku propojení zjištěn. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek není ovšem bez konkrétních záchytných bodů nebo porušení právních předpisů únosná. Pokud se zjistí porušení právních předpisů, budou odkazy tohoto druhu okamžitě odstraněny.