Zemědělské stroje

Flexibilní speciální hadice s vlnovcovým profilem se zde používají v oblasti zařízení pro výfukové plyny. Tyto jsou velice robustní a nejsou citlivé na torzní pohyby. Z důvodu zpřísněné normy o spalinách Tier4 final se zde navíc používají také plynotěsné prvky a systémy jako například vlnovcová hadice nebo potrubí s vlnovcem. Jakož i izolované systémy, které umožní snížení maximálně povolených povrchových teplot a jsou optimálně dimenzovány pro omezený montážní prostor. Používají se flexibilní vedení kapalin a zpětných rozvodů v prostoru blízkosti motoru. Tyto zvyšují funkční jistotu a redukují emise a také spotřebu paliva.

Výrobky

  • dilatační díly,
  • dilatační díly ke snížení hladiny hluku,
  • vinuté hadice,
  • flexibilní vedení,
  • vlnovec sběrného potrubí spalin.

Info

ISO 16949/9001 1944

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina