Kontakty Ke stažení
Automotive Components Header

Díly pro motorová
vozidla

Kontakt

Výrobky společnosti Witzenmann jsou dnes dodávány všem známým výrobcům automobilů a systémů.
V oblasti spalin jsou to dilatační díly nebo vlnovce termostatu nejrůznějšího provedení, které eliminují vibrace, tepelnou roztažnost nebo pohyby motoru. Flexibilní recirkulace spalin přispívají k výrazně zlepšené emisi škodlivin, neboť je snížena tvorba oxidů dusíku při spalování.
V olejových, benzinových nebo chladicích okruzích jsou přednostmi flexibilních kovových vedení jejich absolutní nepropustnost plynu a odolnost proti difúzi, dlouhá životnost a odolnost proti teplotě. Podstatné kritérium, zejména když jsou zabudovány poblíž kolena, turbodmychadla nebo spalinového zařízení.

Mobility_749x569_Batterie_Image Text
Potrubí pro baterii

Pro cílené odplynění baterií, pro chlazení nebo temperování a bezpečné vedení médií vyvíjíme systémy rozvodů. Naše kovová potrubí jsou tenkostěnná, lehká, prostorově úsporná a odolná proti teplotě.

Další informace o komponentách pro baterii
Mobility_749x569_Fahrwerk_Image Text
Součásti v pojezdovém ústrojí

Jako součást pojezdového ústrojí hrají tlakové nádoby důležitou roli při optimalizaci ukládání a využití energie, při zlepšování celkového výkonu i při vývoji udržitelných dopravních řešení.

Chci zjistit víc o dílech pro motorová vozidla s pojezdovým ústrojím
Mobility_749x569_Klimaanlage_Image Text
Potrubí pro klimatizační zařízení s CO2

Aby byla i klimatizace ve vozidlech ekologičtější a efektivnější, prosazuje se oproti chladivům, která škodí klimatu, daleko více přírodní chladiva, jako např. CO2. Plánovaný zákaz PFAS může použití klimatizačních zařízení s CO2 urychlit.

Díky minimálnímu skleníkovému potenciálu a vyššímu stupni účinnosti ve srovnání s běžnými chladivy představuje CO2 ekologickou alternativu.

Další informace o komponentách pro klimatizační zařízení
Return pipes oil water hydrogen fuel cell frives Image Text
Potrubí a systémy rozvodů

Flexibilní a poloflexibilní tlakuvzdorná vedení se používají jako rozvody chladicí vody, oleje, rozvody klimatizační nebo také jako rozvody plnicího vzduchu.
Jedná se o flexibilní a individuálně na přání zákazníka upravené geometrie potrubí, které nabízejí technicky a ekonomicky nejlepší řešení za použití různých výrobních postupů a materiálů.

Zjistit více
Engine-Related Automotive Components Image Text
Díly pro motorová vozidla poblíž motoru

Společnost Witzenmann vyrábí vlnovce termostatu spalin zabudované poblíž motoru a díly vlnovců odolné proti vysokému tlaku.

  • technicky plynotěsné
  • ke kompenzaci vibrací, tepelné roztažnosti a montážních tolerancí
Zjistit více
Automotive Components in the Exhaust System Image Text
Díly pro motorová vozidla ve výfukovém systému

V oblasti spalin se dilatační díly používají jako hadicové klouby nebo hadicová vedení nejrůznější konstrukce. Zachycují vibrace, tepelnou roztažnost a pohyby motoru.

  • univerzálně použitelné
  • s kulatým nebo oválným průřezem
  • odolné proti teplotám a korozi
Zjistit více
Other Automotive Components Image Text
Ostatní díly pro motorová vozidla

Vlnité hadice vedou spolehlivě těsně hydraulické oleje, chladicí vodu nebo plyny. Vysoce flexibilní ochranné hadice chrání elektrické kabely před mechanickými a tepelnými zátěžemi a zachycují vysoké tahové síly.

  • nejrůznější geometrie
  • mechanicky a tepelně zatížitelné
  • robustní
Zjistit více

Další kroky

Ke stažení Certifikáty

Witzenmann na veletrzích

Navštivte nás na jednom z mezinárodních veletrhů pro automobilovou techniku!

Další dotazy

Využijte prosím přímý kontakt s námi. Rádi si uděláme čas na osobní rozhovor a zodpovíme vaše dotazy.
Zašlete nám prosím poptávku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, ihned potom se vám ozveme.