Vratné vedení výfukových plynů s mikro filtry

Oblasti použití

 • Potrubí ke zpětnému vedení výfukových plynů u benzínových a naftových motorů

Formy provedení

 • Provedení dle specifikace zákazníka v oblasti nízkého tlaku EGR
 • Přednostně s tlumícím prvkem
 • S ohybem nebo bez ohybu v hladké trubce
 • Napojení pomocí příruby, V páskového napojení, litých nebo teplem tvarovaných dílů dle specifikace zákazníka
 • S prvkem mikro filtru

Technické vlastnosti

 • Kompenzace vibrací, tepelné roztažnosti, tolerancí z montáže 
 • Technicky těsné 
 • Odolné proti teplotám/korozi díky vhodné volbě materiálu 
 • Ochrana součástek v okolí motoru, jako turbodmychadla a chladiče EGR, mikro filtry
 • Ochrana před sazemi a keramickými částečkami do 200 µm a lakování
 • Není nutná výměna Není nutná výměna – celoživotní použití při soustavné regenerací za jízdy

Příklad výrobku

Příklad výrobku

Info

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina