Malé průduchy pro kontrolované větrání obytných místností

Witzenmann je vůdčím podnikem v koncepci a výrobě kovových malých průduchů pro kontrolované větrání obytných místností. Náš široký HYDRA® program montážních dílů umožňuje pro každý případ použití flexibilní, prostorově úspornou montáž do stěn, podlah a stropů - jak v novostavbách, tak i při sanacích starých budov. Rozměrovou řadu a montážní tvary malých kanálků je možno volit tak, že je dosaženo dobrého přizpůsobení na požadovaný objem vzduchu a ztráty proudění jsou tak nízké, jak je to jen z konstrukčního hlediska možné.

Kontrolované větrání obytných místností zajišťuje nezbytnou výměnu vzduchu v domech, s izolovaným, utěsněným pláštěm budovy - v novostavbách jako jsou pasivní a nízkoenergetické domy, tak i v sanovaných starých budovách. Díky stálé výměně vzduchu je pro obyvatele vytvářeno příjemné, zdravé klima s dostatečným množstvím čerstvého vzduchu a základ budovy je chráněn před škodami způsobenými vlhkostí. Vzduch je měněn pomocí výměníku tepla s optimálním využitím použité topné energie, takže je ve srovnání s obvyklým větráním oknem dosahováno lepší celkové energetické náročnosti budovy.
 
HYDRA® montážní díly, které tvoří síť větracích průduchů, jsou kompatibilní se všemi centrálními větracími přístroji dostupnými na trhu.

Výrobky

  • kanalizační trubky a tvarované díly z oceli pozinkované,
  • kanalizační trubky: hranaté nebo podélně falcované,
  • tvarované díly (kolena, oblouky, odbočky, atd.),
  • odtoky ve stěnách a podlahách, ventily,
  • regulace, kryty,
  • tlumiče hluku,
  • rozvody vzduchu,
  • řešení dle specifických požadavků zákazníka.

Info

Witzenmann Opava

Čeština Angličtina